Press: Svenska pressreleaser: 26 Februari 2011
KMR

PSYKIATRIKER KRYMPER HJÄRNAN PÅ MILJONTALS MÄNNISKOR
2011-02-26


brain

Psykiatriker har länge kallats shrinks – hjärnkrympare. Nu finns det också goda vetenskapliga bevis för namnet. Den världsledande psykiatrikern Nancy Andreasen har visat att antipsykotiska medel (som Haldol, Seroquel, Risperdal) får patienternas hjärnor att krympa ihop. De ges idag till miljontals människor världen över.

Nancy Andreasen är inte heller vem som helst, hon är före detta chefredaktör för amerikanska psykiatrikerförbundets tidskrift American Journal of Psychiatry. Hennes forskning om krympta hjärnor har nu publicerats i förnäma Archives of General Psychiatry.

Det är ett nytt bombnedslag i den psykiatriska världen, som kommer tätt efter nyheten att behandling med antipsykotiska medel leder till 16 till 25 års förkortad levnad. Se pressrelease:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/patienter-doer-16-25-aar-tidigare-av-psykdroger-587869

Andreasen har funnit att antipsykotiska medel krymper hjärnorna hos psykiatriska patienter. Hon studerade 211 patienter med diagnosen schizofreni i så lång tid som 14 år. Hon fann att både gamla antipsykotiska medel (som Haldol) och nya (som Risperdal, Seroquel, Zyprexa) är ”förbundna med mindre volym hjärnvävnad” (”associated with smaller brain tissue volumes”).

Förkrympningen av hjärnorna hade samband med den dos patienterna fick.
Ju mer av de psykiatriska drogerna, ju ”mindre volym av grå vävnad” (”smaller grey matter volumes”); ”den fortskridande minskningen i volymen av vit vävnad var mest tydlig hos patienter som fick mer antipsykotisk behandling” (”progressive decrement in white matter volume was most evident among patients who received more antipsychotic treatment”). Och för den som trodde något annat, kunde Andreasen också rapportera att grad av ”sjukdomssvårighet och missbruk, hade minimala eller inga effekter” (”severity of illness and substance abuse, had minimal or no effects”) på krympningen av hjärnorna. Psykiatrikerna kan med andra ord inte hävda att det är den ”underliggande sjukdomen” som orsakar detta.

Psykiatriker utsätter just nu miljontals människor världen över och hundratusentals, förmodligen miljontals barn för hjärnförkrympande behandling, och förskrivningen av pillren till barn är på väg att få fotfäste i Sverige. Vi vill i sammanhanget även påpeka att ADHD-amfetaminerna får tillväxten att avstanna, och det gäller naturligtvis även hjärnorna på växande barn. Många barn får idag både antipsykotika och amfetamin.

Vi får naturligtvis inte heller glömma att ADHD-amfetamin kan skapa en våg av Parkinson i framtiden. Sammantaget är detta en tickande bomb.
http://www.kmr.nu/pressrel_2011_02_21-adhd-amfetamin-okar-risken-for-parkinson-markant.htm

Vi förutsätter att Socialstyrelsen omedelbart sätter stopp för detta psykiatriska vansinne och gigantiska experiment med människors hälsa.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.