Press: Svenska pressreleaser: 11 Januari 2013
KMR

ÄNNU ETT VANSINNESDÅD PÅ ADHD-DROGEN CONCERTA
2013-01-11

Läkemedelsbolagets egna hemliga resultat är skrämmande

Nu har vi fått ännu ett svenskt vansinnesdåd kopplat till ADHD-drogen Concerta – i tillägg till alla de tidigare kända. Drogen är underkänd av läkemedelsmyndigheter. Den orsakar och förstärker aggression och fientlighet. Trots det har läkemedelsbolaget dragit in mer än en halv miljard (!) på försäljningen av det underkända pillret till vuxna i Sverige de sista fem åren.

Det har nu avslöjats att vansinnesdådet i Högbo förra året, där en man dödades med 30 knivhugg, begicks av en tidigare ostraffad kvinna, som gick på Concerta (metylfenidat- samma som Ritalina) och blandade med alkohol.

Vi kan lägga det i raden av tidigare bisarra mord på samma drog:

Vid sidan av morden har vi mängder av våldshandlingar begångna av personer på ADHD-droger:

 • En 25-årig missbrukare dömdes i april 2009 för olaga hot. Han hade attackerat en ung kvinna med kniv, "Jag var säker på att han skulle skära halsen av mig" berättade kvinnan i rätten. Trots pågående missbruk hade psykiatriker gett mannen amfetamin "mot ADHD".
 • En 28-åring dömdes i mars 2009 till fängelse. Han hade hotat att skjuta tre vakter som nekat honom att komma in på en krog, "De tre vakterna skulle stå på knä och be om nåd när de sköts i bröstet" enligt media. Mannen hade druckit alkohol, han rökte cannabis och han fick ADHD-medicin (amfetaminpreparat), men sade att "den fungerar inte", vilket man inte kan argumentera emot.
 • En 25-årig kvinnlig missbrukare dömdes i april 2009 för misshandel av en annan kvinna i hemmet. Vittne blev den misshandlades fem månader gamla son. Kvinnan hade tidigare dömts för misshandel; en psykiatriker tyckte med denna bakgrund av våld och missbruk att det var lämpligt med en ADHD-diagnos och legalt amfetamin.
 • En 28-årig man dömdes i oktober 2009 till 4 års fängelse för grov våldtäkt. Han uppgav att han brukar ta två korkar GBL varannan timme, förutom medicin för ADHD. I tillägg till de illegala drogerna tog han av läkare utskriven Strattera och Ritalin för sin ADHD, plus ett lyckopiller.
 • En 30-årig man dömdes i augusti 2009 för grova våldtäkter, i Linköping. Våldtäkterna beskrevs av åklagare som det värsta man sett. En bisarr skräckfärd i bil i 16 timmar med knivhot och upprepade sexuella övergrepp mot tre unga kvinnor. Förövaren fick våldsframkallande psykofarmaka: ADHD-drogen Concerta och antidepressiva medel. Enligt Linköpings tingsrätt: "Han hade tidigare slarvat med sin medicinering men tog nu tabletter Concerta och lyckopiller"; han hade också druckit alkohol. Mannen var tidigare dömd för våldtäkt men hade ändå fått av läkare utskrivet Concerta och antidepressiva.
 • En 32-årig man dömdes i september 2009 för att ha hotat spränga kommunalhuset i luften, samt för skadegörelse och våldsamt motstånd. Enligt domen gäller att mannen "behandlas numera med medicinen Concerta". Man kan också läsa att mannen ifråga "blev mer och mer uppskruvad under den aktuella veckan" innan han begick dådet.
 • En pojke i Timrå som fått amfetamin för sin ADHD blev åtalad för att ha misshandlat en lärare och en elev. Han skall också ha hotat att döda lärare och elever med en häftapparat. Hur skulle det ha gått om han haft tillgång till vapen?

För att bara nämna några av dem som framkommit de sista åren. Mörkertalet är stort då media mycket sällan ställer frågor om den psykofarmakologiska behandlingsbakgrunden vid olika vansinnesdåd.

Den tabell vi publicerar ovan är läkemedelsbolaget Janssens egen – opublicerade – framställning av de förgiftningsskador som framkommit i bolagets egna studier på vuxna av ADHD-drogen Concerta.

Vi kan från den se att de personer som fick Concerta hade en 116 procent högre risk att drabbas av aggression (jämfört med de personer som fick sockerpiller). En vidare undersökning av Janssens dokument har visat att "13 av de 596 försökspersonerna som fick Concerta [fick] avbryta [studierna] på grund av aggressionsrelaterade biverkningar (gentemot inga av dem som fick placebo)". Personerna på Concerta fick alltså så allvarliga aggressionsreaktioner av "medicinen" att man var tvungen att ta dem ur studierna.

Av tabellen kan vi också se att:

 • De personer som fick Concerta hade en 270 procent högre risk att drabbas av skador på hjärt-kärlsystemet i form av hjärtarytmier (och en än högre risk för takykardi);
 • De personer som fick Concerta hade en 62 procent högre risk att drabbas av depression;
 • De personer som fick Concerta hade en 225 procent högre risk att drabbas av neurologiska skador i form av dystonier (som ofrivilliga muskelrörelser, tics);
 • De personer som fick Concerta hade en 190 procent högre risk att drabbas av mani/psykos;
 • De personer som fick Concerta hade en 295 procent högre risk att drabbas av aptitlöshet.

Det är, utifrån ovanstående resultat, lätt att förstå att de europeiska läkemedelsmyndigheterna gav AVSLAG till Janssens ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna. Det här skedde redan i början av 2011.

Vad som är lite svårare att förstå är att läkemedelsbolaget Janssen de sista fem åren dragit in över 500 000 000 (en halv miljard) kronor på försäljningen av detta underkända piller till vuxna i Sverige. Man måste för att förstå det här veta att Läkemedelsverket helt struntat i att informera myndigheter, läkare och patienter om avslaget och skadorna.

Och för att i sin tur förstå det måste man veta att Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter, både ideologiskt och finansiellt, sitter i knät på de tillverkande läkemedelsbolagen. Landets läkare har genom Läkemedelsverkets publikation Läkemedelsboken (2011-2012) av psykiatriker Henrik Pelling och Susanne Bejerot fått den falska informationen, att 70 % (!) av de vuxna som får centralstimulantia (Concerta, Ritalin) får "en betydande effekt uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsgrad" och att denna bevisats i "en stor mängd kontrollerade behandlingsstudier". Inte ett enda ord om att Concerta fått UNDERKÄNT och inte ska ges till vuxna; inte ett enda ord om att Concerta ORSAKAR och förstärker aggressioner. Det är en fullständig skandal och närmast kriminellt.

Det är till och med så illa att psykiatriker skriver så här i ett uttalande av det av Janssen sponsrade "European Network Adult ADHD": "Centralstimulantia förbättrar inte bara symtomen och de handikappande beteendena som hör ihop med ADHD, utan förbättrar också problem som har samband med dessa, som lågt självförtroende, aggressionsutbrott, humörsvängningar, kognitiva problem, social funktion och familjefunktion. Biverkningarna är vanligtvis milda och övergående, de består främst av huvudvärk, minskad aptit, hjärtklappning, nervositet, svårighet att somna, och torr mun." Svenska representanter var Ylva Ginsberg, Susanne Bejerot, Dan Edvinsson och Maria Råstam.
"… förbättrar också problem som har samband med … aggressionsutbrott … Biverkningarna är vanligtvis milda och övergående …"

Jämför gärna med de VERKLIGA opublicerade resultaten av läkemedelsbolaget Janssens egna studier i tabellen ovan.

Och som en slutkläm kan vi nämna att sambandet mellan amfetaminintag, våld, kriminalitet och psykisk störning kartlagts. Studien som sträcker sig över närmare 30 år visar helt klart att det är amfetamin som har den starkaste kopplingen till våldsbrott.

Svenska och danska forskare vid Lunds universitet presenterar en unik stu­die med över 1000 tunga narkomaner som behandlats vid S:t Lars sjukhus i Lund. Uppföljningen av patienterna sträcker sig från 1977 till 2004, alltså närmare 30 år. Med hjälp av statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har man kunnat följa olika straff bland missbrukarna. Amfetamin visade sig ha det starkaste sambandet med hög kri­minalitet, men också flest antal domar för våldsbrott jämfört med andra miss­bruksgrupper, såsom heroinister eller alkoholister.

Och detta ger vi barn, vuxna och kriminella?


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.