Press: Svenska pressreleaser: 15 Mars 2013
KMR

TOPPSYKIATRIKER SKREV UT HÄSTDOSER RITALINA I DET VÄRSTA VÅLDTÄKTSFALLET NÅGONSIN
2013-03-15

Tecknad kvinna

Det var den kände ADHD-psykiatrikern Odd Auglænd som skrev ut hästdoser amfetamin under lång tid till förövaren av de värsta våldtäkterna någonsin i Norge. I Sverige sitter psykiatriker med samma extrema behandlingsideologi i Kriminalvårdens vetenskapliga råd, och som experter åt Läkemedelsverket och SBU. Vi har redan sett flera fall av grovt våld kopplat till ADHD-droger I Sverige.

I norsk TV (NRK) har fallet beskrivits som det "allvarligaste våldtäktsfallet som blivit behandlat i norsk domstol". Fem kvinnor utsattes för grova övergrepp under flera år. Förövaren injicerade kvinnorna med de droger han själv använde och filmade sedan övergreppen. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8368545

En apoteksanställd larmade om att den kände psykiatrikern skrev ut så mycket som 400 mg Ritalin om dagen till den 38-årige förövaren. Vi ska då veta att amfetaminpreparat (i illegal form kallat tjack) som Ritalin och Concerta är i högsta grad aggressionsframkallande. Och de som inte känner till begreppet "tjackballe" bör ta reda på vad det är – man förstår då anledningarna till att amfetamin ofta finns med i sexuellt våld. Och missbrukarna kallar även Ritalin för "Bäng-Rita".

Det har visat sig att psykiatriker Odd Auglænd skrivit ut mycket höga doser på 250 mg Ritalin/Concerta till flera andra patienter under lång tid. En patient framträdde till och med och berättade att "samma läkare skrev ut 400-500 milligram Metamina dagligen till mig. Metamina är starkare än Ritalin." Man ska veta att det här motsvarar över 1 gram gatuamfetamin, nog för att ta livet av en ovan "brukare". Patienten ifrågasatte också om chefsläkaren i det landsting (fylke) där toppsykiatrikern är anställd vågade vidta de åtgärder som skulle vara befogade vid det här skandalösa fallet.

Till saken hör att Auglænd ligger bakom mycket av den exploderande utskrivningen av amfetamin i Norge till vuxna och barn. Han är tätt kopplad till tillverkarna av Ritalin och Concerta och har skrivit flera "marknadsföringsartiklar" (presenterade som vetenskapliga) i stora tidskrifter åt bland annat läkemedelsbolaget Janssen, tillverkaren av Concerta. Detta tillsammans med kända svenska psykiatriker som Ylva Ginsberg och Per Woxler (den senare Läkemedelsverkets expertkonsult).

Och som vi tidigare berättat har Auglænds extrema behandlingsideologi stöd hos ledande svenska psykiatriker.

Läkemedelsverket har använt sig av experterna (Per Woxler, Bo Söderpalm och Johan Franck) som i möte med myndigheten begärt att få skriva ut hästdoser (Ritalin, Concerta) till missbrukare: "I normalfallet ej över 300 mg, men vissa individer har behov av högre doser."

I Norge är man alltså nu skakad över att en ledande psykiatriker skrev ut motsvarande mängder Ritalin, som sedan användes till nerdrogning av kvinnor under flera år, och till att bygga upp de aggressioner som behövs för att begå dessa brott under en längre tid. En unik undersökning i Lund visade att amfetamin var den mest våldsframkallande droger av alla.

I Sverige sitter psykiatriker ( Johan Franck, Nils Lindefors) med samma extrema behandlingsideologi i Kriminalvårdens vetenskapliga råd, och "rekommenderar" dessa doser till kriminella missbrukare. Vad vill man egentligen?

KMR har tidigare uppmärksammat Socialstyrelsen och politiker på att man på psykiatriker Johan Francks klinik i Stockholm skrivit ut 490 mg (!) Ritalin till en man under ett halvårs tid – med ett katastrofalt resultat. http://www.kmr.nu/pressrel_2012_06_24-karolinska-delar-ut-dodliga-doser-amfetamin.htm Vi vet också att det här är långtifrån ett isolerat fall.

Nästa gång vi hör om en grov våldtäkt där legalt utskrivet amfetamin funnits med i bilden ska i alla fall inga politiker och journalister kunna säga att de inget visste.

Bilaga: Tillsynsärende

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.