Press: Svenska pressreleaser: 31 Januari 2014
KMR

LÄKEMEDELSVERKET: ADHD-PREPARATET CONCERTA ORSAKAR AGGRESSIONER OCH DEPRESSION
2014-01-31

Läkemedelsbolaget Janssens studier av Concerta på vuxna visar att dubbelt så många av dem som fick ADHD-drogen drabbades av aggressioner. Studierna visade en 62-procentig ökning av risken för depression för dem som fick Concerta. Det här är fakta som bekräftats av Läkemedelsverket. Patienter får dock inget veta. Och läkemedelsbolaget tjänar hundratals miljoner på myndigheters och medias tystnad.

Läkemedelsverkets utredning av effekterna av drogen på vuxna säger: ”Det har fastställts ett orsakssamband för Concerta när det gäller aggression, tics och depression.” (“A causal relationship with Concerta was established for aggression, tics and depression.”)

Det framgår av Janssens studier att 11,9 % av de personer som fick Concerta uppvisade aggressioner eller förstärkta sådana (mot 5,6 % för placebo); att 16,8 % av de som fick Concerta blev deprimerade under studierna (mot 10,4 % för placebo).  Totalt ingick 905 personer i Janssens kortsiktiga placebokontrollerade studier av preparatet (5, 7 och 13 veckor).

Uppgifterna bekräftas av Läkemedelsverket, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det kommer från myndighetens eget opublicerade utredningsmaterial.

Läkemedelsverket bekräftar också att slutsatsen i utredningen är att Concerta ger mer skada än nytta – ja faktiskt är det så att man i utredningen säger att ingen statistiskt säkerställd positiv effekt senare än fem veckor kunnat fastställas i de samlade studierna.

De svenska psykiatriker som införskaffats till läkemedelsbolagets studier, och som vi i media ofta hör berätta mirakelhistorier om Concerta och annan centralstimulantia, är bland annat Ylva Ginsberg, Eva Lindström, Per Woxler, Gunnar Jakobsson, Sten Levander, Dan Edvinsson. Vad media inte får höra i intervjuer med dessa psykiatriker är FAKTA om vad som framkommit i Janssens studier.

Och vi kan också vara fullständigt säkra på att de vuxna som får Concerta och andra preparat i samma klass (Ritalin, Medikinet, Equasym) inte får informationen ovan. Eftersom läkemedelsbolaget fick klart för sig att ansökan om att få preparatet godkänt för vuxna skulle få underkänt drog man tillbaka sin ansökan. Och med det förhandlade man fram med Läkemedelsverket att man inte heller skulle behöva ge ut varningar om de skadliga effekter som framkommit i studierna på vuxna – Concerta skulle i ju alla fall inte ges till vuxna!

Så var det, det var överenskommelsen: Concerta skulle inte ges till vuxna. Men Janssen hade, trots att preparatet underkänts, inga som helst planer på att stoppa marknadsföring och försäljning. Under de 3,5 år sedan preparatet underkändes (juli 2010-2013) har bolaget sålt Concerta för vuxna för 550 miljoner kronor – mer än en halv miljard!

Under 2013 fick ungefär 17 000 vuxna Concerta och sammanlagt 32 000 vuxna preparat ur klassen metylfenidat (Concerta, Ritalin, Medikinet, Equasym). 11,9 % blir en hel del våldsbenägna människor.

De tusentals svenska patienter som drabbats av aggressioner och fientlighet, depression och psykotiska tillstånd (tre gånger så hög risk med Concerta), har inget fått veta om att ”medicinen” faktiskt bevisats ORSAKA dessa skador. De får i stället veta att dessa effekter är sjukdomssymtom, ett resultats av deras ADHD, eller att de nu också drabbats av ”bipolär störning”.

Det finns en mångfald av våldsdåd efter intag av Concerta:

  • Jeanette Javell som mördade sin sovande pojkvän med 30 knivhugg gick på ADHD-drogen Concerta. ”Medicinen gjorde mig till mördare”, skrev hon i ett brev till Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16033275.ab
  • Vi har en av de ruskigaste våldtäkter som begåtts. En 33-årig man hade våldtagit två 17-åriga flickor under en bilfärd som pågick i 16 timmar. Enligt åklagaren var det det värsta våldtäktsfall hon sett. Han använde Concerta och antidepressiva.
  • Skarakannibalen skar huvudet av sin flickvän, våldtog och åt av kroppen. Han hade använt Concerta i flera år.

Nästa gång vi hör talas om ett våldsdåd begånget av en person som fick ADHD-droger (kanske i kombination med alkohol) vet vi att läkemedelsbolagen, inblandade psykiatriker och Läkemedelsverket mycket väl känner till att den psykiatriska drogen ORSAKAR just ett sådant beteende. Tyvärr visste inte patienten och dennes anhöriga det.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2014 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.