Press: Svenska pressreleaser: 22 Februari 2014
KMR

BUP: ADHD-DROGER GES MOT ”ARBETSMILJÖSTÖRNING” I STÖKIGA KLASSER
2014-02-22

Nu säger också BUP: Det är ofta inget fel på barnen; det är fel på miljön. Barnen tvingas arbeta i stökiga klassrum i vilka ingen kan koncentrera sig. De får i många fall stämplar som ADHD och kraftiga narkotikapreparat när det bara rör sig om en ”arbetsmiljöstörning”.

Att ge friska barn kraftig narkotikapreparat är som alla förstår ett övergrepp. Det har inget med vetenskapen medicin att göra, utan är ren och skär förgiftning. Det ryms i brottsbalken under rubriken misshandel. Vi har nu också modiga erkännanden inifrån psykiatrin att det är vad barnpsykiatrin ofta sysslar med vid ”ADHD-behandling”.

Det finns inget inom medicinen som berättigar att man ger amfetaminpreparat till barn. Inga tester, inga bevis. ADHD existerar inte som en fastslagen ”störning i hjärnan”; dock existerar det barn med psykiska besvär och beteendeproblem. Men det har andra orsaker. Sjukdomsförklarandet och diagnosen ADHD är endast till för att kunna sälja ”medicin” – i det här fallet centralstimulantia.

I veckan har verksamhetschefen för BUP Västmanland gått ut med kraftig kritik av den psykiatriska diagnosticeringen i skolan. SVT berättar: ”Alltfler barn får ADHD-diagnoser och efter en ökning på 700 procent slår nu Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland larm om att det till stor del handlar om en dålig skolmiljö.”

Verksamhetschefen vid BUP Philip Eskridge berättar: ”När vi gör skolbesök tar vi oss ibland för pannan efteråt och säger att det är fullt förståeligt att barnen får koncentrationssvårigheter, det skulle vuxna också få i en sådan miljö och om man inte ser det på det sättet kan man välja att rubricera det här som en neuropsykiatrisk störning istället för en arbetsmiljöstörning, som det faktiskt kan vara.”

Han säger också: ”Det är inte BUP:s arbete att medicinera mot dålig arbetsmiljö, dålig skolmiljö.”

SVT:s Sverker Olofsson frågar befogat förundrat (Landet runt 17/2):

”Men det här måste ju innebära att det ställs diagnoser på så att säga friska barn. Vad blir då konsekvenserna om de får ADHD-medicin?”

Ja, svaret på den frågan är att alla som tar centralstimulantia får ett drogfixerat tillstånd, en begränsning av uppmärksamheten som i psykiatrin får gå under namnet ”koncentration”. I högre doser blir det fixerade tillståndet mer tydligt, som hos de amfetaminmissbrukare som kan sitta och pilla med något meningslöst en hel natt. De kallar det att ”punda”.

Och de förgiftningseffekter som centralstimulantian ger finns väl beskrivna i exempelvis varningarna för skadeverkningar från ADHD-drogen Concerta. ”Risken för ångest/ångeststörningar, depression, aggression, agitation, rastlöshet, självmordsrelaterade händelser, psykos, manier/villfarelser, minskad aptit, kliniskt betydelsefull viktminskning, hjärtarytmier, tics/förvärrande av tics eller Tourettes syndrom, bör tillföras säkerhetsspecifikationen som viktiga identifierade risker.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2014 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.