Press: Svenska pressreleaser: 12 Juni 2015

KMR

Psykiatriska droger ökar risken för att folk skall begå mord

2015-06-12

Inte nog med att antidepressiva och antipsykotika dödar 500 000 människor per år, enligt Cochrane-institutet (1). Nu kommer även nya uppgifter om att flera av de vanligaste psykiatriska drogerna, såsom lugnande(!), antidepressiva, ångestdämpande och opiater, men även antiinflammatoriska smärtstillande medel kraftigt höjer risken för att folk skall begå mord.

En ny studie publicerad i World Psychiatry i juni i år ( 2) bekräftar det som KMR sagt i över 30 år (och man refererar även till KMR i USA – CCHR): Psykiatriska droger ökar risken för sanslöst våld. Den absoluta majoriteten av alla skolskjutningar hade föregåtts av intag av psykiatriska droger.

”Jag tror att dessa kemiska substanser påverkar impulskontrollen hos personen”, säger huvudförfattaren, professor Jar Tiihonen, till Daily Mail.

Enligt studien:

 • Antidepressiva droger ökar risken för att begå mord med 31%.
 • Lugnande medel ökar risken för att begå mord med 45%.
 • Opiater, smärtstillande medel, ökar risken för att begå mord med 92%.
 • Antiinflammatoriska smärtstillande medel ökar risken för att begå mord med 200%.

100 miljoner människor i USA tar psykiatriska droger, möjligen lika mycket i övriga världen. 30-45% ökad mordrisk innebär en ofantlig ökning av mord.

Men detta är naturligtvis ingen nyhet. KMR varnade för detta redan i början av 1980-talet. En studie som tidningen Time tog upp 2011 visar att Prozac ökar risken för våld med elva gånger ( 3). Genomsnittet för de flesta psykdrogerna är åtta gånger större risk. För ADHD-drogerna är det 9,6 gånger. Så gott som allt sanslöst våld kan förklaras med detta.

”Vad som typiskt kommer upp när folk kopplar ihop droger med våld är illegala droger såsom crack-kokain. Emellertid så har vissa mediciner – mest märkbara bland dessa är vissa antidepressiva såsom Prozac – också blivit kopplade till ökad risk för våld, även mordiskt beteende.”

Så skriver tidningen Time och hänvisar till en studie i PLoS One som är baserad på biverkningsregistret hos FDA där man identifierat en mängd olika mediciner och psykiatriska droger med kraftigt ökad risk för våldsamt beteende.?

http://healthland.time.com/2011/01/07/top-ten-legal-drugs-linked-to-violence/) ?(http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0015337)

De flesta av de våldsframkallande medlen är de psykiatriska drogerna, främst antidepressiva medel och ADHD-droger. Här är några av dem och hur många gånger (x) de ökar risken för våldsbenägenhet:

 • Effexor 8,4x (antidepressiva)
 • Luvox 8,4x (antidepressiva)
 • Halcion 8,7x (bensodiazepiner)
 • Strattera 9x (för ADHD)
 • Amfetamin 9,6x (för ADHD)
 • Seroxat 10,2x (antidepressiva)
 • Prozac 10,9x (antidepressiva)

Med detta kommer så förklaringen på allt sanslöst våld de senaste 20 åren; vid så gott som alla skolskjutningar världen över gick förövarna på ADHD-droger och/eller antidepressiva. Alla uppmärksammade sanslösa våld i Sverige, vansinneskörningen i Gamla stan, samuraj-mannen, mordet på Anna Lindh och hundratals sanslösa våldshandlingar därefter, hade föregåtts av intag av psykiatriska droger eller abstinenssymtomen från dem. Tidningarna älskar att skriva att det berodde på att våldet orsakades av att de ”slutade ta sina mediciner”, men det är de oerhört jobbiga abstinensbesvären från de dödliga drogerna som orsakar det.

De psykiatriska drogerna såg dagens ljus i mitten av 1950-talet. Innan dess fanns det inget sanslöst våld att prata om – absolut inga skolskjutningar. Under 1960-talet tog det sanslösa våldet fart och idag lever vi med det dagligen – och det ökar i samma takt som de psykiatriska drogerna skrivs ut.


(1) http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/professor-varnar-foer-psykiatrisk-doedsindustri-doedar-oever-500-000-per-aar-1165687

(2) http://www.medicaldaily.com/painkillers-and-anti-anxiety-meds-linked-increased-risk-homicide-antidepressants-not-335876

(3) http://healthland.time.com/2011/01/07/top-ten-legal-drugs-linked-to-violence/
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/tidningen-time-bekraeftar-kmr-psykiatrins-droger-orsakar-det-sansloesa-vaaldet-560461

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten